Forside
 

 

I denne sommer er "The Liveable City" blevet synligt i Odenses gader og stræder med indsættelsen af byguider. De har til opgave at guide og vejlede turister i løbet af sommeren. De er blevet uddannet på Odense Turist Bureau og er derfor godt rustede til at imødekomme spørgsmål fra både besøgende og borgere.

Byguiderne er blot et enkelt tiltag blandt mange, som skal være med til at gøre Odense til et bedre sted at bo og besøge.

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."