Forside


 
Med udgangspunkt i et omfattende research-arbejde opsættes der nu ekstra "forklarende gadenavneskilte" under gadenavnet på mange af bymidtens gader. Det forklarende skilt fortæller kort historien bag gadens navn.
Skiltene vil kun blive sat op på steder, hvor gadenavneskiltet sidder på en husmur. Skiltningen vil derfor også være afhængig af en tilladelse fra ejeren af det pågældende hus.
Indtil nu er kun en del af skiltene sat op, men flere vil følge i løbet af 2006.

Et eksempel:
Gadenavn: Skt. Gertruds Stræde
Forklaring: Navngivet 1873. Efter helgen, som i 1500-tallet lagde navn til Skt. Gertruds Kapel i Odense.


 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."